БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Никица Бачовски: Налозите за исплата на субвенциите за овци, кози и говеда се испратени за реализација во трезорот на министерство за финансии

Пренеси го гласот

Започнува исплатата на субвенциите за сточарско производство ! 🐑🐐🐄

Налозите за исплата на финансиската поддршка за одгледувачите на овци, кози и говеда се изготвени од АФПЗРР и испратени за нивна реализација во трезорот на министерство за финансии. ✅

Корисници на оваа поддршка се земјоделски стопанства кои пријавиле одгледување на овци, кози и говеда кои имаат наполнето 12 месеци до денот на поднесување на барањето.

Агенцијата ќе продолжи со обработка на податоците од откупните претпријатија и кланиците со цел обезбедување на дополнителна поддршка за сите одгледувачи кои имаат произведено и предадено млеко кај регистрирани откупувачи на млеко или предале јагне / говедо / јаре во кланичен капацитет.

-фејсбук статус на Никица Бачовски- Директор на АФПЗРР

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот