Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Подарок униформи за учениците од прво до петто оделение во Штип

Пренеси го гласот

Драги дечиња и родители,

Тргнувајќи од желбата да се намалат разликите меѓу учениците, од оваа година, Општина Штип на

секој ученик од прво до петто одделение му подарува комплет униформа – маичка и дуксер.

Почнувајќи од второто полугодие на учебната 2023/2024 година, за дечињата обезбедивме

униформи, изработени од памучни материјали и висококвалитетни бои, кои ќе можат да се носат

во текот на три годишни времиња.

Секоја наредна учебна година, Општина Штип на учениците ќе им овозможува бесплатни

bregalnickimarketing

униформи, затоа што децата од нашиот град заслужуваат еднаков третман и чувство на

припадност во образовните институции!

*Промотивните фотографии се направени благодарение на децата, родителите и одговорните во ООУ Гоце Делчев – Штип*

-соопштение упатено до јавноста од страна на градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов.

Креирано од:


Пренеси го гласот