Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Подобри услови за учење и престој за дечињата од ПОУ “Гоце Делчев” во село Истибања

Пренеси го гласот

Со инвестицијаа од 1,7 милиони денари локалните власти во Виница овозможија подобри услови за следење настава и дневен престој за дечињата кои што следа настава во Подрчното Општинско Училиште “Гоце Делчев” во село Истибања, виничко.

Градоначалникот на општина Виница Миле Петков денес беше на увид на имплементираните активности и позиции во функционалните содржини на училиштето про што од страна на вработените беше уверен во практичноста и придобивките од имплементираните зафати во реконструкцијат на училишата зграда.

“Подобрување на условите за учење и престој и за дечињата во подрачното училиште со најмногу ученици во Општина Виница, ПОУ “Гоце Делчев” во с.Истибања.

Во завршна фаза се градежните активности за поставување на централно парно греење, замените се старите и дотраени врати на училниците, поставен е ламинат и доопремена е училницата за реализација на наставата по физичко образование.

Вкупната инвестиција на овие активности е во вредност од 1.700.000 денари.”

-информираше градоначалникот на општина Виница Миле Петков во врска со реализиранот проект.

Креирано од:


Пренеси го гласот