Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Подобрување на состојбата и застапеноста со хоризонтална и вертикална сигнализација за зголемена безбедност во Виница

Пренеси го гласот

Општинските власти во Виница деновиве спроведуваат активности за подобрување на состојбата и ззастапеноста со хоризонталната и вертикалната сигнализација на улиците и тротоарите во градот. Ваквата акција е дел од политичките определби на градоначалникот на општина Виница Миле Петков за зголемување на безбедноста во сообраќајот за сите категории на учесници со особен осврт на безбедноста на пешаците.

“Со цел подобрување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, во тек е обновување на постоечката и поставување на нова хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација.

Ги спроведуваме одлуките донесени на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и потврдени од Советот на Општина Виница за поставување на вештачките издадености (лежечки полицајци), сферни огледала, информативни табли, патокази и сообраќајни знаци на повеќе улици во градот и населените места.

Реализацијата на проектите од областа на патната инфраструктура во насока на поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, посебно на пешаците ќе останат приоритет во работењето на Општина Виница.”

-информираше во јавност градоначалникот на општина Виница Миле Петков.

Креирано од:


Пренеси го гласот