Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Што да се прави?

Поволните хидрографски карактеристики на општината Делчево во голема мера се значаен предуслов за развивање...