Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

Оsmia avosetta – Редок вид пчели кои имаат посебна дарба, прават прекрасни гнезда од цветови

Пренеси го гласот

Osmia avosetta е вид на Масон пчела. Таа е осамена по природата и е единствена во користењето на цветни ливчиња за да изгради гнезда за своите ларви.

Жената О. avosetta копа плитки тунели во земјата која се состои од една или две комори, од кои секоја потоа се покрива со цветни ливчиња залепени заедно со кал. Потоа става ларвална храна во секоја комора и го запечатува со земја  со преклопување на ливчињата. Клетката се стврднува за да се формира заштита за ларвата против предацијата и времето. Додека надворешниот дел се суши и станува како тврд оклоп, внатрешноста на гнездото останува влажна. Ова е совршена средина за созревање на ларвите во текот на зимата. Овој процес е доказ дека без разлика на видовите, мајчината љубов навистина е безусловна.

 Ова однесување беше набљудувано во 2009 година, од страна на две истражувачки групи кои работат посебно во планините на Турција и Иран. Џером Розен, куратор во Одделот за зоологија на безрбетници во Американскиот музеј за природна историја ги откри своите навики за градење гнездо, додека во областа во Турција, истиот ден, друг тим кој ги проучувал пчелите во Иран, го направил истото откритие. Двата тимови ги објавија своите наоди.

Osmia avosetta се води како специјалитет за астма на полен од првобитната Онобрахис висифилија.

Со вестите за глобалното намалување на популацијата на пчелите, многу луѓе се обидуваат да направат нешто и да го спречат нивното изумирање. Но, не се само луѓето оние кои се обидуваат да ги заштитат. Овој вид пчели има свој посебен начин на заштита. Тие се самотници кои не се потпираат на поддршката од другите пчели.

„Гнездата се необични затоа што се изработени со два слоја шарени цветови помеѓу кои има тенок слој кал. Пчелите ретко користат делови од растенија за нивните гнезда. Денес постои потреба биолозите подобро да ги познаваат пчелите. Тие се најголемите оплодувачи на растенијата и се важни во одржувањето на екосистемите.“ – е заклучокот на Розен.

Креирано од:


Пренеси го гласот